Sauna je pre vás mimoriadne dobrá. Prečo?

Sauna je pre vás mimoriadne dobrá. Prečo?

2567
0
Sauna

Návšteva sauny je viac ako iba relax, zdá sa že má reálny prínos aj pre vaše srdce a kardiovaskulárny systém. Skupina vedcov z Východo – Fínskej  Univerzity, ktorý už pred časom zistili, že ľudia, ktorý pravidelne chodia do sauny majú menej problémov s hypertenziou, infarktami a demenciou v porovnaní s nepravidelnými používateľmi sauny. Títo vedci v novej štúdii zistili, že saunovanie môže mať priamy efekt na krvný tlak, tep a zdravie ciev.

Predchádzajúce štúdie tohto tímu o zdravotných benefitoch sauny publikované v rokoch 2015 až 2017 boli pozorovacie, to znamená môžu odhaliť iba asociácie, nie vzťah príčina – efekt medzi užívaním sauny a zdravotným stavom. Tento krát však Fínsky odborníci naverbovali 102 ľudí a monitorovali ich bezprostredne pred a po 30 minútovom pobyte v saune.

Nový výskum publikovaný v Journal of Human Hypertension (Žurnál o vysokom krvnom tlaku) a v European Journal of Preventive Cardiology (Európsky žurnál o preventívnej Kardiológii)ukázal, že 30 minútový pobyt v suchej saune zníži systolický tlak zo 137 na 130 mmHg a diastolický tlak z 82 na 75 mmHg. Zatiaľ čo systolický pokles tlaku bol iba dočasný, diastolický tlak zostal na zníženej úrovni aj 30 minút po tom čo ľudia vyšli zo sauny.

Saunovanie tiež zlepšuje pružnosť stien cievneho systému, ich schopnosť rozširovať sa a zužovať v závislosti na krvnom tlaku. Srdcový tep respondentov počas pobytu v saune postupne narastal na priemerných 120 úderov za minútu – čo je porovnateľné s tepom pri cvičení so strednou intenzitou. (Pokojová tepová frekvencia je medzi 60 až 100 úderov za minútu.)

To nevyhnutne neznamená, že sedenie v saune je rovnako zdravé ako práca vonku, povedal spoluautor doktor Jari Laukkanen kardiológ a profesor medicíny na Východo Fínskej Univerzite. „Týmto argumentom si zatiaľ nie sme takí istí.“

Poznamenal, že svaly nemajú zo saunovania rovnaký benefit ako by mali pri skutočnom tréningu. „Avšak reakcie krvného obehu môžu byť podobné,“ čo naznačuje, že saunovanie môže pomôcť udržiavať srdce zdravé a v dobrej kondícii.

Ako povedal Laukkanen, existuje niekoľko spôsobov ktorými môže saunovanie znížiť krvný tlak, aspoň dočasne. Saunovanie zvýši teplotu tela o 2°C, čo môže spôsobiť rozšírenie cieva to pomôže rýchlejšiemu prúdeniu krvi. Tiež spúšťa potenie, čo odoberá  z tela tekutinu. Potom je tu ďalší možno najvýznamnejší dôvod, prečo chodia ľudia do sauny: Pomáha to odbúravať fyzický aj mentálny stres, ktorý je ďalšou príčinou vysokého krvného tlaku.

Všetci ľudia z tohto výskumu  s priemerným vekom 51 rokov, mali aspoň jeden  rizikový faktor pre kardiovaskulárne onemocnenie, ale ináč boli všetci zdravý. Teplota v saune bola udržiavaná na hodnote 73°C pri vlhkosti 10 až 20%, čo je najviac podobné saunám, ktoré majú Fíni bežne vo svojich domácnostiach.

Ako hovorí Laukkanen zistenia sa nebudú dať aplikovať na ostatné typy parných sáun, pre sauny s inou teplotou, alebo pre ľudí odlišného veku či zdravotného stavu. Varuje však, že ľudia s nízkym krvným tlakom, alebo symptómami ochoreniami srdca by mali pred návštevou sauny tento krok konzultovať so svojím lekárom.

Ale pre ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia srdca, alebo ciev je argument pre dlhší pobyt v saune veľmi silný. „Táto štúdia rozšírila naše vedomosti o mechanizmoch vysvetľujúcich možné ochranné účinky sauny“ a pomáha vylúčiť ostatné faktory životného štýlu, ktoré by mohli ovplyvniť ich predchádzajúce zistenia.  

„Takže môžeme povedať, že používanie sauny je odporúčané a vyzerá, že má viac výhod ako nevýhod“ povedal Laukkanen. (V predchádyajúcom výskume tohto tímu pociťovali zo sauny najväčší benefit ľudia, ktorý navštevovali saunu štyri až šesť krát týždenne.) Pred tým ako sa začne táto prax propagovať ako prevencia a liečba chorôb, sú potrebné ďalšie štúdie. „Ale čím sme si 100% istý je, že to ľuďom nijako neškodí.“

Zdroj: http://time.com

Comments

comments