Architektúra

Architektúra

Čo je architektúra ? Architektúra a urbanizmus je keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby domu či priestoru, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty. Tak vedome odráža pomocou skladby konštrukcie prírodné zákonitosti. Prostredníctvom architektúry dokážeme vyjadrovať duchovný rozmer. Kultúra, umenie a exaktná disciplína, to všetko je architektúra. Tu nájdete inšpiráciu, pohladenie oka i duše, kultúrne vyžitie aj kopu zaujímavých informácií o nových trendoch a smeroch v rozsiahlo poňatej téme.

Block title

Štúdia: 4 z 10 prípadom rakoviny možno predísť

Podľa novej štúdie, je možné predísť takmer polovici prípadov rakoviny v USA. Niektoré faktory zvyšujúce možnosť vzniku rakoviny ovplyvniť nemôžete, napríklad to že rakovinu mohli...

Rýchle liečenie tzv. minimŕtvic znižuje riziko neskoršej mŕtvice

Rýchle liečenie miniatúrnych mozgových príhod by mohlo znížiť pravdepodobnosť výskytu mŕtvice až o 80%. Ľudia, ktorí mali miniatúrnu mozgovú príhodu – oficiálne nazývanú Prechodný ischemický...

Inzulínová tabletka môže v niektorých prípadoch oddialiť cukrovku 1 typu

Často sa hovorí, že správne načasovanie všetko. Nový výskum naznačuje, že to môže byť pravda aj pri podaní inzulínovej tabletky, ktorá sa snaží zabrániť...