Štúdia: 4 z 10 prípadom rakoviny možno predísť

Štúdia: 4 z 10 prípadom rakoviny možno predísť

2989
0
Ako predísť rakovine

Podľa novej štúdie, je možné predísť takmer polovici prípadov rakoviny v USA. Niektoré faktory zvyšujúce možnosť vzniku rakoviny ovplyvniť nemôžete, napríklad to že rakovinu mohli mať vaši rodičia. No iným sa môžete vyhnúť aj sami, ako fajčeniu, jedeniu červeného mäsa a nadmernému opaľovaniu sa. Tieto veci, ktorým sa môžete vyhnúť fajčenie, pitie alkoholických nápojov a zlá strava sú najčastejšími príčinami vzniku rakoviny, povedala Ann Goging Sauer, epidemiologička American Cancer Society, ktorá je zapojená aj do tohto výskumu. V tejto štúdii nebude nič prekvapujúce pre ľudí, ktorí študujú vzorce a príčiny ľudských chorôb, povedala Goding Sauer, keďže aj predchádzajúce výskumy zistili, že vysoké percento prípadov úmrtí na rakovinu bolo spojených práve s týmito rizikovými faktormi. Ale táto nová štúdia stavia na desaťročiach výskumu rizikových faktorov pre konkrétne druhy rakoviny, povedal MUDr. Otis Brawley vedúci lekársky predstaviteľ Americkej Spoločnosti pre Liečbu Rakoviny. Hovorí o tejto novej štúdii ako o doteraz „najrozsiahlejšej správe“. Je taktiež výzvou pre ľudí, aby zmenili svoje zdravotné návyky, ak chcú u seba znížiť riziká vzniku rakoviny, povedal.

Podrobnosti štúdie

Niektoré závažné druhy rakoviny mali vysoké percento prípadov spojených s rizikovými faktormi, ktorým je možné predísť:

 • Rakovina pľúc, s viac ako 85% prípadov
 • Rakovina pečene 71%
 • Rakovina hrubého čreva 54%
 • Rakovina prsníka, takmer 29%

Pre určenie týchto odhadov sa výskumný tím zameral na prípady rakoviny a úmrtia v USA v roku 2014 pre 26 typov rakoviny. Odhadli počet pre konkrétne typy prípadov rakoviny podľa rizikových faktorov, medzi ktoré patria:

 • Fajčenie cigariet
 • Pasívne fajčenie
 • Obezita (spojená s rakovinou konečníka, rakovinou prsníka a inými)
 • Alkohol (pečeň, pažerák a iné)
 • Červené a spracované mäso (kolorektálne)
 • Málo ovocia a zeleniny (pažerák)
 • Málo vlákniny v strave (kolorektálne)
 • Málo vápnika v strave (kolorektálne)
 • Málo pohybu, cvičenia (prsník, hrubé črevo)
 • UV žiarenie (melanóm)
 • Šesť infekcií spojených s rakovinou vrátane H. pylori (žalúdok), hepatitída B a C (pečeň), herpes (Kaposiho sarkóm), HIV (lymfóm, Kaposiho sarkóm) a ľudský papilomavírus – HPV (ústa, hrdlo, penis, vagína a iné)

Výskumný tím vyrátal, že 42% všetkých prípadov rakoviny (alebo viac ako 659 000 z viac ako 1.5 milióna prípadov) a 45.1% úmrtí (alebo viac ako 265 000 z 587 000) bolo spojených s rizikovými faktormi, ktorým je možné predísť.

Medzi nimi:

 • Fajčenie cigariet bolo spojené s najväčším percentom prípadov (19%) a úmrtí (28%).
 • Nasleduje telesná hmotnosť, ktorá zodpovedá za asi 8% prípadov a 6.5% úmrtí.
Rizikový faktor % všetkých prípadov rakoviny spojených s rizikovým faktorom Prípady
Fajčenie 23,6 184 400
UV žiarenie 5,8 45 120
Nadváha 4,8 37 670
Alkohol 4,8 37 410
Málo ovocia/zeleniny 2,2 17 160
Fyzická aktivita 1,5 11 650
PHV infekcia 1,2 9 520
Spracované mäso 1,1 8 270
Málo vlákniny 0,9 6 910
HIV 0,8 6 450
 • Alkohol bol spojený s 5.6% prípadov a 4% úmrtí.

 

Čo prispieva k zvýšeniu rizika vzniku rakoviny (muži)

Zdroj: American Cancer Society

Rozdiely medzi pohlaviami

Niektoré rizikové faktory ovplyvňujú vznik rakoviny viac u mužov, ako u žien, povedala Golding Sauer. „Napríklad muži fajčia viac ako ženy,“ takže nie je prekvapujúce, že fajčenie bolo rizikovým faktorom pri viac ako 23% prípadov rakoviny u mužov, zatiaľ čo u žien to bolo u 14.5% prípadov rakoviny. Ostatné rizikové faktory zohrali väčšiu úlohu pri prípadoch rakoviny u žien. Nadváha bola spojená s dvakrát vyšším výskytom rakoviny u žien ako u mužov 10,9% ku 4,8%. Nedostatok cvičenia a fyzickej aktivity mal za následok vznik rakoviny u 4% žien, ale iba u 1,5% u mužov. Celkovo bola viac ako polovica prípadov rakoviny spojená s rizikovými faktormi, ktorým je možné predísť u 15 z 26 skúmaných typoch rakoviny. Napriek tomu, že počet prípadov rakoviny klesol, tento rok sa očakáva 1,6 milióna nových prípadov so 600 000 úmrtiami v USA.

Druhý názor

„Myslím si, že výsledky tejto správy sú do veľkej miery presné a neprekvapujú nás,“ povedal MUDr. Edward Giovannucci ScD., profesor epidemiológie a výživy na Harvard T.H. Chan School of public Health po preskúmaní tejto štúdie, ktorej sa ako výskumník nezúčastnil. „Mnohým druhom rakoviny je možné predísť,“ povedal. „Dokonca aj s tým čo doteraz vieme, je možné zabrániť približne polovici úmrtí na rakovinu. Samozrejme, môže existovať ešte viac neidentifikovaných faktorov.“ Z toho dôvodu Giovannucci hovorí, „dáva to zmysel klásť väčší dôraz na prevenciu rakoviny, o ktorej vieme, že jej je možné predísť,“ a podniknúť ďalšie výskumy s cieľom nájsť aj ďalšie rizikové faktory.

Rizikový faktor % všetkých prípadov rakoviny spojených s rizikovým faktorom Prípady
Fajčenie 14,5 114 520
Nadváha 10,9 85 680
Alkohol 6,4 50 110
Fyzická aktivita 4,4 34 670
UV žiarenie 3,7 29 320
HPV infekcie 2,5 19 470
Málo ovocia/zeleniny 1,5 11 960
Málo vlákniny 1 7 540
Spracované mäso 0,5 4 320
H Pyl. Infekcia 0,5 4 070

 

Čo prispieva k zvýšeniu rizika vzniku rakoviny (ženy)

Zdroj: American Cancer Society

Akčný plán

Zatiaľ čo autori štúdie požadujú zavedenie opatrení, akými sú dane z tabakových výrobkov, kvôli zníženiu počtu fajčiarov a väčší dôraz na očkovanie proti HPV a hepatitíde, je toho samozrejme viac, čo by mohli ľudia urobiť pre zníženie rizika vzniku rakoviny, povedal Brawley. Na začiatku zoznamu je samozrejme fajčenie. „Je to najväčší spúšťač,“ povedal. CDC predpokladá, že až 15% dospelých fajčí. Najväčšími troma nasledujúcimi hneď po fajčení sú „veľa kalórií, nedostatok cvičenia, a obezita,“ povedal Brawley. „Strava, cvičenie a hmotnosť sú najväčšie faktory popri fajčení, ktoré môžu ľudia ovplyvniť, aby tak znížili riziko vzniku rakoviny.“ Pokiaľ ide o stravu hovorí, „ vláknina, ovocie a zelenina“ a nepiť veľa alkoholických nápojov. Zatiaľ čo sa začína klásť dôrazu na dôkladné vyšetrenia mamografom a inými testami pre zistenie rakoviny už v skoršom štádiu, „Dúfam, že sa nám podarí aspoň trošku zvýšiť dôraz aj na prevenciu,“ uzatvára Brawley.

Comments

comments