Môže ovplyvniť smog menštruačný cyklus dievčat?

Môže ovplyvniť smog menštruačný cyklus dievčat?

1062
0
Smog a menštruácia

Nová štúdia naznačuje, že kvalita vzduchu, ktorý ženy dýchajú môže mať vplyv na ich menštruačný cyklus. Americký vedci tvrdia, že vystavenie smogu, alebo znečistenému vzduchu zvyšuje u dievčat riziko nepravidelného menštruačného cyklu. „Zatiaľ čo sa vystavenie znečistenému vzduchu spájalo s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, táto štúdia naznačuje, že existujú aj iné systémy v tele človeka ktoré ním môžu byť zasiahnuté a to reprodukčný endokrinný systém nevynímajúc,“ povedala vedúca výskumu Dr. Shruthi Mahalingaiah, ktorá je docentkou gynekológie a pôrodníctva na Boston University School of Medicine.

V tejto štúdii sa pozrel tým Dr. Mahalingaiahovej na údaje z veľkej Americkej štúdie o zdravotnom stave žien a porovnal ich z údajmi o kvalite ovzdušia Agentúry pre ochranu životného prostredia v USA. Výskumníci zistili, že vystavenie znečistenému ovzdušiu vo veku 14 až 18 rokov bolo spojené s mierne vyššou pravdepodobnosťou nepravidelnej menštruácie a potrebným dlhším časom pre dosiahnutie pravidelného cyklu menštruácie pre dievčatá na strednej škole a v neskorej puberte. Ako podotkli autori štúdie: Táto štúdia nemôže preukázať jednoznačne príčinu a dôsledok, ale ako vieme hormóny regulujú menštruačný cyklus a ako bolo preukázané v iných štúdiách znečistené ovzdušie ovplyvňuje hormonálnu aktivitu u ľudí.

Doterajší výskum takisto spája znečistené ovzdušie so zdravotnými problémami ako je neplodnosť, problémy spojené s ochorením srdca a gynekologickým stavom známym ako syndróm polycystických vaječníkov.

Dvaja odborníci v oblasti ženského zdravia povedali, že tieto výsledky sú skutočne zaujímavé, ale zaslúžia si ďalší výskum. „Ako vieme existuje mnoho príčin nepravidelného menštruačného cyklu a autori tejto štúdie prispôsobili svoje výsledky mnohým mätúcim premenným,“ povedal Dr. Mitchell Kramer primár gynekológie a pôrodníctva v Huntington Hospital in Huntington, N.Y.

Tiež dodal, že „sú niektoré premenné, ktoré nemuseli byť do tejto štúdie zarátane“. Takže stále nie je úplne jasné, či môže znečistený vzduch spôsobiť nepravidelnosť v menštruačnom cykle.  

„Presný dopad tohto dlhodobého znečistenia vzduchu na zdravotné a reprodukčné funkcie nie je doposiaľ známy, ale určite si bude vyžadovať ďalšie skúmanie,“ ukončil Dr. Kramer.

Dr. Mary Rausch je endokrinologička v Northwell Health Fertility in Manhasset, N.Y. pri čítaní výsledkov prieskumu zauvažovala, či „ reprodukčný systém týchto dievčat, ktoré práve začínajú svoj menštruačný cyklus, môže byť obzvlášť citlivý na účinky znečisteného ovzdušia.“ Dr. Rausch verí, že „možné prepojenie medzi naším životným prostredím a reprodukčným zdravotným stavom našich mladých žien je určite znepokojujúce.“

Zdroj: https://www.webmd.com

Comments

comments