Zaľúbené foto lezbičiek z dôb, kedy boli považované za choré

Zaľúbené foto lezbičiek z dôb, kedy boli považované za choré

2340
0

Približne od  tretej štvrtiny 19-teho storočia do tretej štvrtiny  20-teho storočia bola homosexualita v odborných štúdiách a monografiách a neskôr v systematických klasifikáciách vedená ako jedna z duševných porúch. Počiatkom roku 1973 sa však najvýznamnejšie americké a následne svetové, európske aj ázijské psychiatrické organizácie od tejto klasifikácii postupne odstúpili. Udialo sa tak na základe zmien spoločenskej situácie a vedeckých výskumov z toho obdobia. Lezbickej láske sa darilo v tej dobe prevažne v umeleckom prostredí. Tam sa dokonca v 20-tych a 30-tych rokoch stal takýto cit do určitej miery módnou záležitosťou. Z tohto obdobia pochádzajú aj u nás zverejnené fotografie, ktoré sa dochovali v slušnej kvalite. Obrázkami sa poukazuje na to, že existencia lezbických vzťahov sa nedá zaprieť ani v minulosti.

2806687_ 2806686_ 2806685_ 2806684_ 2806683_ 2806682_ 2806681_ 2806680_ 2806679_ 2806678_ 2806677_ 2806676_ 2806675_ 2806673_

Zdroj:Reflex.cz

Comments

comments