Môže fajčenie marihuany poškodiť vaše srdce?

Môže fajčenie marihuany poškodiť vaše srdce?

2624
0
marihuana

Ľudia ktorí sa obávajú, že fajčenie väčšieho množstva marihuany môže viesť k vyššiemu riziku infarktu, alebo mozgovej mŕtvici, sa môžu obávať aj naďalej. Zatiaľ neexistuje dostatok vedeckých dôkazov, ktoré by potvrdili, alebo vyvrátili vplyv marihuany na naše zdravie. “Náš prieskum zistil, že neexistujú dostatočné dôkazy na to, aby sa dospelo k zmysluplným záverom, ktoré by dokazovali, že fajčenie marihuany môže ohrozovať kardiovaskulárny systém človeka,” povedal vedúci autor štúdie  doktor DivyaRavi, ktorý je internistom pre Graduate Medical Education v Scrantone, PA.

Ravi a jeho kolegovia poukázali v tomto prieskume na lekársku literatúru a vysvitlo, že našli 24 štúdií, ktoré skúmali fajčenie marihuany a jeho rizikové vplyvy ako na zdravie srdca, tak aj na celkové zdravotné problémy.

Niekoľko štúdií ukázalo, že fajčenie marihuany môže mať pozitívny vplyv na srdce, no tieto boli vyvrátené ďalšími štúdiami, ktoré tvrdili pravý opak, povedal Ravi. Napríklad niektoré štúdie spájajú užívanie marihuany so zmiernením cukrovky, nižšou hladinou cukru v krvi a vyššou hladinou “dobrého” HDL cholesterolu. A napriek neoficiálnym informáciám o marihuane, ktoré prinášajú niektorí jej odporcovia, žiadna štúdia nespája fajčenie marihuany s priberaním, ani s obezitou. Avšak iné štúdie zistili, že fajčenie marihuany je spojené so zvýšeným rizikom infarktu a úmrtia na iné choroby srdca.

“Tieto dôkazy tak nepostačujú na vyvodenie žiadnych záverov,” povedal Ravi. „Súvislosť medzi marihuanou a kardiovaskulárnym zdravím sa doposiaľ dostatočne neskúmala.“ Dvaja srdcový odborníci, ktorí neboli zapojení do tejto štúdie povedali, že nie sú vôbec prekvapení nedostatkom dôkazov, keďže uskutočniť výskum o používaní marihuany je zložité. Výsledky by v budúcnosti mali byť presnejšie a mať väčšiu výpovednú hodnotu, hlavne vďaka tomu, že niektoré štáty už legalizovali používanie marihuany.  To by malo pomôcť ľuďom, aby sa cítili slobodnejšie pri diskusiách o marihuane, povedal doktor Russell Luepker, profesor na University of Minnesota’s School of Public Health (FakultaVerejného Zdravia na Univerzite v Minnesote).

Prevažná väčšina štátov za určitých okolností umožňuje obmedzené používanie marihuany na lekárske účely. Ďalej zašlo 8 štátov a Washington D.C., ktoré legalizovali rekreačné používanie marihuany. Ako povedal MUDr. SatjitBhusri, kardiológ v LenoxHillHospital v New York City, je pravdepodobné, že fajčenie marihuany môže poškodiť srdce, pretože pri ňom aktívne vdychujete dym. Ak vdychujete dym z marihuany, je to niečo podobné, akoby ste fajčili cigaretu – vpúšťate si do tela toxíny, povedal Bhusri. Na druhej strane je ťažko povedať, či konzumácia, alebo užívanie produktov z marihuany vedie k rovnakým rizikám srdcových chorôb, povedal Luepker, hovorca Americkej srdcovej asociácie. „Tak ako pri hocijakom produkte, alebo látke ktorej dym dýchate, aj pri marihuane vdychujete množstvo vecí vrátane oxidu uhoľnatého a iných látok, ktoré by sa vám určite do tela nedostali, ak by ste marihuanu zjedli,“ povedal Luepker. Rovnako Bhusripredpokladá, že čím viac bude niekto fajčiť marihuanu, tým vyššie bude u neho riziko srdcovocievnych ochorení.

„Nebudem prekvapený, ak by takáto spojitosť existovala, hlavne kvôli vdychovaným toxínom.“ Ale keďže užívatelia marihuany ju nefajčia v takom množstve ako bežný fajčiaritabaku, je pravdepodobné, že si tým nespôsobia také zdravotné poškodenia ako fajčiari cigariet. Napríklad je ťažké si predstaviť, že by niekto vyfajčil dva balíčky marihuanových cigariet denne, rovnako fajčenie by nebola prvá činnosť, ktorú by urobili hneď ráno. Užívatelia marihuany sú viac podobný takzvaným „spoločenským fajčiarom cigariet, ktorý vyfajčia jednu, dve cigarety na párty a nezdá sa, že by im z toho vyplývalo nejaké väčšie riziko,“ povedal Luepker. Ale pokiaľ nebude o dôsledkoch marihuany na zdravie zistené viac, jej používatelia by mali byť opatrný, povedal Ravi.

„Na to aby sme mohli užívateľom marihuany poradiť, čo je dobré a čo zlé, máme v tomto bode málo údajov o potenciálnych rizikách, alebo benefitoch spojených s jej používaním. Je múdre pri jej používaní postupovať opatrne, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii dostatok dôkazov o jej vplyve na zdravie pri pravidelnom používaní,“ uzavrel Ravi.  

Táto štúdia bola publikovaná 23.1.2018 vo výtlačku Annals of InternalMedicine.

Zdroj: https://www.webmd.com

Comments

comments