Vedci sa snažia o regeneráciu zničenej kolennej chrupavky

Vedci sa snažia o regeneráciu zničenej kolennej chrupavky

1785
0
Koleno

Vyradený športovci s bolesťami kolien, ako aj obyčajný smrteľníci. Podľa Arthritis Foundation asi 14 miliónov Američanov má osteoartritídu (OA) kolien dostatočne závažnú na to aby spôsobovala zápaly a bolesť. Stále viac ľudí sa stáva s pribúdajúcim vekom obeťou tohto stavu – tiež známeho ako OA. Keďže z prirodzeného „tlmiča“ kolena – chrupavky – ubúda, vznikajú tak zápaly a bolesť, čím sa značne sťažuje chôdza takto postihnutých ľudí. Už dávno je snom výskumníkov vytvorenie kolennej chrupavky, aj v súčasnosti prebieha skúmanie niekoľkých metód jej vývoja. Zatiaľ nikto nepreukázal, že by mohli vyliečiť, alebo predísť osteoartritíde. Všetky sú ešte iba v počiatočnej fáze, upozornili vedci, ktorí prezentovali svoje výsledky na výročnom stretnutí Reumatológov Amerických Vysokých Škôl v San Diegu, CA.

Zastavenie nadmerného rozpadu kostí

Liečba známa ako MIV-711 sa zameriava na enzým, ktorý je nazývaný katepsín K, o ktorom sa predpokladá, že zohráva svoju úlohu pri opotrebovaní chrupavky a rozpade kostí. U dospelých sa kosti neustále rozkladajú a vytvárajú nanovo, alebo nahrádzajú, aby bola kostra človeka stále v dobrom stave. „Táto samoliečba organizmu je zastavená zvýšeným rozpadom kostí, ktorý nastáva pri OA,“ povedal výskumník MUDr. Philip Conaghan profesor muskuloskeletálnej medicíny na Univerzite v Leedsy, Veľká Británia. „Tá blokuje katespín K.“ Zmena stavu kostí nastáva pred stratou chrupavky, povedal. Vykonal štúdiu, do ktorej bolo zaradených 244 mužov a žien, trpiacich artritídou kolien, ktorí dostali dve perorálne dávky liekov, alebo iba placebo počas 28 dní. Priemerný vek účastníkov prieskumu bol 62 rokov a mnohý z nich trpeli nadváhou, alebo obezitou. Výskumníci urobili pacientom na začiatku vyšetrenie kolena Magnetickou Rezonanciou (MRI) a takisto v 26. týždni, aby zistili zmeny okolo kosti, ktoré odzrkadľujú zmeny chrupavky. V skupine, ktorá bola liečená liekmi zistili 65% nižší postup ochorenia(rozpadu) kostí, povedal Conaghan. Ale účastníci prieskumu nezaznamenali žiadne zmiernenie bolesti. „Príznakom to nepomohlo,“ povedal.

Stimulácia chrupavky

Ďalšou liečbou je sprifermín, je to typ ľudského rastového faktora fibroblastu, ktorý zohráva úlohu pri raste buniek a obnove tkaniva. „Stimuluje bunky v chrupavke a podporuje ich rast,“ povedal MUDr. Marc Hochberg hlavný výskumník v tejto štúdie  a vedúci reumatológie a klinickej imunológie na Fakulte Medicíny, Univerzity v Marilande. Podal správu o dvoj ročných výsledkoch z budúcej päť ročnej štúdie. „Chrupavka sa stala hrubšou, lepšie tlmí nárazy a spomalí postup už prebiehajúcej OA,“ povedal. Výskumníci zaradili do štúdie 549 mužov a žien, vo veku od 40 do 85 rokov a podávali im injekčne sprifermín, alebo placebo a to tri krát počas týždňa. Túto procedúr opakovali každých 6, alebo 12 mesiacov. Účastníci v skupinách liečený vyššími dávkami sprifermínu mali o niečo vyšší nárast chrupavky, približne o 0.03 mm v jednej oblasti, ale ako ukázala MRI nie na celej ploche chrupavky. Účastníci v skupine, ktorým bola podávaná placebo látka približne za ten istý čas stratili 0.02 mm, čo ako povedal Hochberg je prirodzený úbytok pri artritíde kolena. Vo všetkých skupinách bolo zaznamenaná zmiernenie bolesti, ale nebol zaznamenaný žiaden rozdiel v úľave bolesti medzi liečenými pacientami a pacientami, ktorí poberali iba placebo látku. Ak sa tieto predbežné výsledky potvrdia aj po ukončení štúdie, ideálnymi kandidátmi pre túto liečbu budú pacienti s počiatočnou, alebo miernou artritídou kolena, povedal Hochberg.

Zastavenie rozpadu chrupavky

Ďalšia liečba funguje na princípe regenerácie tkanív a utlmenia enzýmov zodpovedných za rozpad chrupavky v kolene, povedal MUDr. Yusuf Yazici, vedúci lekár výskumnej a vývojovej medicínskej spoločnosti Samumed. Yazici je tiež klinickým docentom medicíny na  New York University School of Medicine. Ako povedal, touto liečbou obnovíte prirodzenú rovnováhu v kolene, tým že chránite chrupavku pred jej rozpadnutím. Do tejto jeho štúdie bolo zahrnutých 455, mužov a žien s priemerným vekom 60 rokov, aby im bol podaný jeden z troch druhov liečby, alebo placeba a to prostredníctvom iba jednej injekcie do kolena. Výskumníci urobili pred testom röntgenové snímky kolien, aby videli, či sa v kĺbe zväčší vzdialenosť medzi kosťami, čo by naznačovalo zhrubnutie chrupavky, povedal Yazici. „Pri pacientoch s jedným boľavým kolenom, ktorým bola podaná prostredná dávka sa v priebehu 6 mesiacov zväčšil kĺbový priestor oproti pacientom, ktorým bolo podané placebo a pri pozorovaní v 12 mesiaci môžeme povedať, že sa naďalej tento priestor zväčšoval.“ Ľudia v tejto skupine sa dokázali lepšie pohybovať a tiež sa im zmiernili bolesti kolien.

Výhľad do budúcnosti

Vybrať liečbu, ktorá je z týchto najsľubnejšou je ťažké, povedal MUDr. Brian Feeley docent športovej medicíny a ortopedickej chirurgie na Kalifornskej Univerzite v San Franciscu. Nezúčastnil sa ani jednej z týchto štúdií, ale podrobne si preštudoval ich výsledky. „Každá z týchto štúdií bola zrealizovaná trochu odlišne, takže je ich ťažké porovnať.“ Ale ako hovorí, v niektorých prípadoch sú zlepšenia naozaj veľmi malé.

Takže záver?  „Aj keď údaje neukazujú, že by tieto liečby zabraňovali vzniku, alebo liečili artritídu, tieto všetky spomínané prípravky môžu byť schopné spomaliť aspoň jej priebeh,“ povedal Feeley.

Comments

comments