Nadmerná spotreba soli môže poškodiť aj váš mozog

Nadmerná spotreba soli môže poškodiť aj váš mozog

2534
0

Soľ je už niekoľko rokov považovaná a citovaná, ako jedna z hlavných príčin vysokého krvného tlaku. Teraz navyše nové výskumy naznačujú, že jedlá s vysokým podielom soli môžu poškodiť aj váš mozog.

Najnovší výskum u myší ukázal prepojenie medzi potravou s vysokým obsahom soli a problémami s pamäťou a rozmýšľaním. Rovnako toto prepojenie slaných jedál a kondície mozgu predpovedal už aj skorší výskum vykonaný na ľuďoch.

V najnovšej štúdii podávali vedci myšiam 8 až 16 násobne vyššie dávky soli v potrave. V priebehu 8 až 12 týždňov začali myši vykazovať problémy s pamäťou a myslením. Mali problém s rozoznávaním nových a známych predmetov, prechod bludiskom sa pre nich stal komplikovanejším a rovnako si nevedeli urobiť brloh, čo sú veci dôležité pre ich prežitie.

“Ak by sme toto ich správanie pretransformovali na každodennú ľudskú aktivitu, tak by sme ho mohli nazvať ako ťažkú kognitívnu poruchu, alebo demenciu”, povedal lekár Costantino Iadecola vedúci tohto výskumu a profesor neurológie na Weill Cornell Medical College v New York City. Pre človeka by toto poškodenie znamenalo poruchu pamäti, dezorientáciu a neschopnosť vykonať úkony ako: obliecť sa, variť, platiť účty, alebo vykonávať bežné úlohy. K tomuto výskumu Iadecola povedal, že myšiam dávali extrémnu dávku soli, asi 5 až 6 krát vyššiu, ako sa nachádza v typickej strave v US.

Ako ďalej poznamenal “nikto presne nevie, koľko soli Američania zjedia, pretože väčšina z nej sa ukrýva v spracovávaných potravinách, alebo v reštauračných jedlách. Táto situácia je veľmi podceňovaná.”  Myši vykazovali rovnakú úroveň poškodenia nezávisle od toho, ktoré z dvoch presolených jedál jedli. To naznačuje, že aj menšie dávky soli ako boli použité v tejto štúdii by spôsobili rovnaké kognitívne poruchy.

 

Zmena pohľadu

Táto štúdia by mohla zmeniť pohľad na tému stravovania pri rozhovoroch lekárov s pacientmi, povedala neurologička MUDr. Pinky Agarwal, ktorá sa špecializuje na pohybové poruchy ako je Parkinsonová nemoc na Evergreen Health in Kirkland, WA, a ako člen American Academy of Neurology.

“Ak lekári rozmýšľajú nad soľou a zdravím pacienta, zvyčajne sa zamerajú na vysoký krvný tlak, hypertenziu, srdcovocievne ochorenia a infarkt. Ak pacienti nemajú vysoký krvný tlak, tak s nimi o soli nerozprávame vôbec,” povedala Agarwal. “Táto štúdia nám dáva pádny dôvod na to, aby sme sa na príjem soli pýtali každého.”

 

Čo urobí soľ

Účinky ktoré Iadecola objavil prechádzajú tak povediac nepriamou cestou. Keď myši konzumovali svoje obohatené jedlo, nadbytočná soľ vyvolala reakciu v ich tenkom čreve. To začalo produkovať veľké množstvo bielych krviniek typu Th17, ktoré sa podieľajú na funkcii imunitného systému. Toto viedlo k nárastu hladiny inej zložky imunitného systému, proteínu nazývaného IL-17. A to predstavovalo problém pre myši a pravdepodobne by to predstavovalo aj problém pre ľudí. Ak telo produkuje príliš veľa proteínu IL-17, vtedy nedokáže produkovať dostatočné množstvo chemickej látky nazývanej oxid dusnatý, ktorý je tvorený bunkami obklopujúcimi cievy. Ak poklesne hladina oxidu dusnatého, tak si vlastne cievy nemôžu “vydýchnuť” a uvoľniť sa, čo vedie k nižšiemu prietoku krvi do mozgu.

Iadecola povedal: „Na to aby mozog správne fungoval potrebujete oxid dusnatý“. Objav, že soľ môže ovplyvniť pamäť a uvažovanie cez reakciu prebiehajúcu v čreve je nanajvýš zaujímavé. „Poukazuje to na to, že strava môže mať významný vplyv na vaskulárnu demenciu,“ povedal MUDr. David Hafler profesor neurológie a imunológie na Yale School of Medicine.

 

Veľa soli = Vyššia miera ochorenia

Haflerov vlastný výskum podporuje význam tejto novej štúdie. V roku 2013 on a jeho tím publikovali prvú štúdiu dokazujúcu, že nadmerná spotreba soli dvíha hladinu Th17 a ovplyvňuje vývoj Sklerózy multiplex. Tento objav môže pomôcť vysvetliť vzostup SM a iných auto imunitných onemocnení ako psoriáza, zápalové ochorenie čriev a reumatickej artritídy.

Ako povedal Hafler, „Účinok soli je absolútne dramatický“. Iadecola to tiež potvrdzuje štúdiami, ktoré ukázali vyššiu mieru mŕtvice a demencie v krajinách, kde je zaznamenaná zvýšená konzumácia soli. „Nikto nezistil ako a prečo, a bolo to veľmi kontroverzné. Niektorí ľudia tvrdia, že prílišným obmedzením soli v jedle môžete spôsobiť organizmu škodu, zatiaľ čo sú iní ľudia povzbudzovaný, aby ju obmedzili na čo najnižšie množstvo,“ povedal Idecola.

Napríklad štúdia publikovaná v marci 2017, našla prepojenie medzi nízko solenými jedlami a zhoršeným myslením u dospelých nad 50 a špeciálne u tých nad 80 rokov. Aj keď predchádzajúce dve štúdie dospeli k iným záverom.

Kanadský vedci uviedli v správe z roku 2011, že dospelý ľudia vo vyššom veku, ktorí mali nedostatok pohybu(cvičenia), boli náchylnejší k problémom s pamäťou a rozmýšľaním ak jedli presolenú stravu. V tureckej štúdii z roku 2013 sa uvádza, že u dospelých s vysokým krvným tlakom bola nižšia hladina soli v jedle spojená s vyššou mozgovou aktivitou.

 

Viac ako len hypertenzia

Podľa slov Agarwal tu bude potreba nejakých testov, alebo dotazníkov pre zistenie množstva soli, ktorú pacienti prijímajú. No väčšina soli v potrave nepochádza zo soľničky z kuchynského stola. Nachádza sa už v spracovaných potravinách a v jedlách z reštaurácii, takže by to bolo dosť komplikované, určiť jej množstvo.

Ďalšou komplikáciu je, že rôzny ľudia majú rôzne chuti a rôzne požiadavky na soľ, podobne ako myši. V štúdii doktora Iadecola sa u starších myší ukázali známky poškodenia skôr ako u mladších myší. Opäť ďalšou vecou, ktorá hrá úlohu v tom, že koľko soli je už dosť, je genetika.

Ako povedal Hafler: „Pokiaľ ide o to aký bude mať soľ vplyv na jednotlivca, tak to bude do veľkej miery závisieť od genetickej variácie.“ Evolúcia vyformovala človeka tak, že potrebuje zhruba 500 mg soli denne. Podľa American Heart Association (Americká srdcová asociácia) skonzumujú Američania 6 krát viac soli denne, ako je táto odporúčaná dávka. „Skonzumujeme oveľa viac soli ako príroda predurčila,“ povedal Hafler.

 

Účinok môže byť zvrátiteľný

Ak máte radi slané jedno, je tu možno dobrá správa. Keď sa myš vrátila k svojej bežnej strave, rovnako sa upravila aj jej mozgová aktivita do normálu. To naznačuje, že problémy spôsobene konzumáciou vysokého množstva soli môžu byť odstránené tak, že znížite jej príjem. A samozrejme týmto problémom môžete predísť, tak  že nebudete konzumovať presolenú stravu. Ako povedala Agarwal, “je to niečo, čo môže byť kontrolované“.

Myši z tohto výskumu zotrvali na presolenej potrave iba počas 3 mesiacov. Existuje určitý bod, po prekročení ktorého nastane v mozgu trvalé poškodenie?

„Nevieme, čo sa stane ak budete v tomto pokračovať po dobu 10 rokov. No predpokladám, že kvôli zníženému prietoku krvi v mozgu a kvôli tomu, že cievy v mozgu nebudú pracovať správne, niečo závažné sa určite stane, ak by ste v tom pokračovali… Sledovanie príjmu soli môže byť dôležitý krok k prevencii pred demenciou,“ povedal nakoniec Iadecola.

 

https://www.webmd.com

Comments

comments