Pokrok v oblasti “univerzálnej” chrípkovej vakcíny

Pokrok v oblasti “univerzálnej” chrípkovej vakcíny

1255
0
Univerzálna vakcína

USA je v zovretí tuhej chrípkovej sezóny, a súčasná očkovacia látka proti chrípke je iba čiastočne účinná. Avšak vedci prezradili, že sa dostavajú bližšie k objaveniu „univerzálnej“ chrípkovej vakcíny proti hlavnému kmeňu ochorenia – táto vakcína už nebude musieť byť každý rok upravovaná a nanovo vyvíjaná. Skúškami u myší sa zistilo, že nová vakcína vyvolala trvalý imunitný účinok voči kmeňovému vírusu chrípky. Tento kmeňový vírus je tento rok zodpovedný za 90% prípadov chrípky.

„Očkovanie je najlepší spôsob prevencie proti chrípke, ale taký vírus sa veľmi rýchlo mení a preto sa musíte dať nanovo zaočkovať každý rok,“ vysvetľuje hlavný výskumník MUDr. Bao-Zhong Wang. Je profesorom na Inštitúte Biomedicínskeho výskumu na Georgia State University.

„Snažíme sa vyvinúť nový spôsob očkovania, ktorý nahradí každoročné očkovania. Vyvíjame univerzálnu vakcínu proti chrípke. Nebudete musieť meniť typ vakcíny každý rok, pretože bude univerzálna a bude chrániť pred každým typom vírusu chrípky,“ povedal Wang.

V súčasnosti sa typy vakcín menia každý rok, aby čo najúčinnejšie potlačili vírus, ktorý bude podľa predpokladov najbežnejší v nadchádzajúcej chrípkovej sezóne. Avšak po niektoré roky sa typ vakcíny minie typu najbežnejšieho vírusu chrípky, čim sa stane omnoho menej účinným. Experimentálna očkovacia látka proti chrípke typu A sa zameriava na vírus chrípky iným spôsobom. Ako vysvetlili výskumníci, typická očkovacia látka proti sezónnej chrípke je navrhnutá tak, aby sa zamerala na mikroskopickú hlavu vonkajšieho povrchového proteínu vírusu. Ale táto časť vírusu chrípky veľmi ľahko mutuje, takže pre výskumníkov je to každý rok akýsi pohyblivý cieľ, ktorý sa snažia zasiahnuť. Nová vakcína sa však zameriava na vnútornú „kostru“ vírusu, ktorá sa mení omnoho pomalšie. „Týmto spôsobom by ste boli ochránený proti rôznym vírusom, pretože všetky chrípkové vírusy zdieľajú túto spoločnú kostru,“ povedal Wang. Použitie veľmi malých „nanočastíc“ proteínu, pomôže zacieliť na „kostru“ vírusu. Wangova skupina zistila, že vakcína ochránila myš proti širokej škále vírusov chrípky A, vrátane H1N1, H3N2, H5N1 a H7N9.


Samozrejme na tomto poli výskumu je ešte potrebné vykonať mnoho práce, pretože experimenty ktoré fungujú na zvieratách, sa u ľudí často míňajú účinku. Ďalším krokom bude testovanie vakcíny na fretkách, ktoré čo sa týka respiračného systému sú ľuďom viac podobné ako myši. Dvaja odborníci zaoberajúci sa bojom proti chrípke povedali, že takýto zásah už zúfalo potrebujeme. „Akákoľvek technológia očkovania, ktoré vyústi do univerzálnej vakcíny je vítanou správou,“ povedal MUDr. Sunil Sood, predseda pediatrov v Southside Hospital in Bay Shore, N.Y.

„Ak by bol nakoniec vrstvený proteín nanočastíc vakcíny proti chrípke typu A účinný a testovaný na ľuďoch, mohol by nás chrániť proti väčšine vírusov chrípky ktoré sa po rokoch menia, pretože vírusy typu A takmer vždy prevládajú,“ povedal Sood.

Doktorka Marta Feldmesser je šéfka Starostlivosti o infekčné ochorenia v Lenox Hill Hospital v New York City. Vyjadrila pre tento nový výskum opatrný optimizmus. „Zatiaľ čo sme svedkami účinku tejto vakcíny na myšiach, očakávam budúce dôkazy podobnej reakcie na ľuďoch,“ povedala Feldmesser.

Tieto zistenia boli publikované 24. Januára v Nature Communications.

 

https://www.webmd.com

Comments

comments