Ťažká psoriáza zvyšuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky

Ťažká psoriáza zvyšuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky

2877
0
Psoriáza

Nová štúdia zistila, že u ľudí s kožnou chorobou, ktorá sa nazýva psoriáza, existuje zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu.Čím majú ľudia závažnejšiu psoriázu, tým je aj riziko vzniku cukrovky vyššie. Výskumníci preskúmali údaje o 85 000 dospelých ľudí v Spojenom kráľovstve, vrátane 8 100 ľudí, ktorí mali psoriázu.

V porovnaní s ľuďmi, ktorí nemajú psoriázu bolo riziko vzniku cukrovky vyššie o 21% medzi ľuďmi, ktorí mali výskyt psoriázy na 2% svojho tela alebo menej. Toto riziko bolo o 64% vyššie medzi ľuďmi majúcimi psoriázu na viac ako 10% svojho tela. Pri každom 10% náraste psoriázy na povrchu tela sa riziko vzniku cukrovky zvýši stále o 20%. Napríklad ľudia, ktorých telo je napadnuté psoriázou na 20% majú skoro až o 84% zvýšené riziko vzniku cukrovky. A tí, ktorý majú psoriázu na 30% tela majú zvýšené riziko vzniku cukrovky o 104%, povedali autori štúdie. Keď vedci aplikovali tieto zistenia na celosvetovú populáciu ľudí s psoriázou, tak odhadli že psoriáza je každý rok spojená so 125 650 novými prípadmi cukrovky 2. typu.

Táto štúdia bola nedávno publikovaná v magazíne American Academy of Dermatology. Psoriáza, ktorá postihuje približne 7.5 milióna Američanov, je ochorenie imunitného systému, pri ktorom zápal spôsobuje to, že sa bunky pokožky množia rýchlejšie ako normálne. „Je známe, že typ zápalu, ktorý sa prejavuje pri psoriáze podporuje inzulínovú rezistenciu, ďalej to že psoriáza a cukrovka majú podobné genetické mutácie, čo naznačuje biologický základ pre spojenie dvoch stavov, ktorý bol zistený v štúdii,“ povedal vedúci autor štúdie Dr. JoelGelfand, ktorýje profesorom Dermatológie a Epidemiológie na Univerzite v Pensylvánii. „Vieme, že psoriáza je spojená s vyšším výskytom cukrovky, ale toto je prvá štúdia, ktorá skúma to, ako ovplyvňuje závažnosť psoriázy riziko vzniku cukrovky u pacienta,“ vysvetlil vo vydaní Univerzitnej správy.

„Tieto zistenia sú nezávislé od tradičných rizikových faktorov pre cukrovku a stále vykazujú silné prepojenie medzi rastúcou závažnosťou psoriázy a zvyšujúcim sa rizikom vzniku cukrovky, čo je silným argumentom pre kauzálny vzťah medzi týmito dvoma ochoreniami,“ uviedol Gelfand. Avšak štúdia v tomto prípade nepreukázala príčinu a následok(kauzálnu), ale iba spojitosť medzi ochoreniami. Ľudia so psoriázou by mali byť pravidelne kontrolovaný pre posúdenie rozšírenia psoriázy na ich tele, poznamenal Gelfand. Naviac by títo pacienti mali byť zameraný na prevenciu proti cukrovke – najmä tí, u ktorých sa psoriáza rozšírila na 10 a viac percent ich tela.

Comments

comments