Dá sa poraziť lymfóm aktívnym životným štýlom?

Dá sa poraziť lymfóm aktívnym životným štýlom?

418
0
Aktívny životný štýl

Vyzerá to tak, že fyzická aktivita pomáha ľuďom v boji s lymfómom. Toto zistenie pochádza z novej štúdie výskumníkov z Mayo Clinic, kde sa podrobilo výskumu 4 100 pacientov s lymfómom – rakovinou, ktorá začína v bielych krvinkách, ktoré za normálnych okolností pomáhajú v boji s infekciou. „My ako lekári odporúčame fyzickú aktivitu pre všetkých, ktorí prežili boj s rakovinou, pre zlepšenie ich celkovej kvality života, ale nevedeli sme, či bude mať fyzická aktivita nejaký vplyv na stav pacientov s lymfómom,“ povedala autorka štúdie Priyanka Pophali, hematologička na Mayo klinike. „Naše zistenia ukazujú, že fyzická aktivita môže mať pozitívny vplyv na život pacientov s lymfómom,“ uviedla autorka v správe. Výskumníci prostredníctvom pravidelných dotazníkov sledovali úrovne fyzickej aktivity účastníkov z obdobia pred vypuknutím choroby, až do troch rokov po jej vypuknutí.

U ľudí ktorých fyzická aktivita bola ešte pred vypuknutím choroby vyššia ako normálna bola nižšia pravdepodobnosť úmrtia či už na lymfóm, alebo z nejakého iného dôvodu, ako u tých menej aktívnych účastníkov. Ľudia, ktorí zvýšili úroveň svojej fyzickej aktivity po diagnostikovaní lymfómu mali taktiež nižšiu pravdepodobnosť úmrtia počas tohto trojročného výskumu, ako ľudia, ktorí svoju fyzickú aktivitu nezvýšili. Ale táto štúdia nedokazuje, že by cvičenie pomáhalo znížiť úroveň rizika smrti. Na druhej strane ľudia, ktorých úroveň fyzickej aktivity po diagnóze klesla zaznamenali vyšší pomer úmrtí či už na lymfóm, alebo iné príčiny, ako tí ktorí sa svojich fyzických aktivít ani po diagnóze nevzdali. „Dôležité je, že naša štúdia ukazuje zvýšenie šance na prežitie u pacientov, ktorí zvýšili úroveň svojej fyzickej aktivity,“ povedala Pophali. „Keďže pacienti môžu svoj životný štýl zmeniť, lekári by mali pacientom prízvukovať dôležitosť fyzickej aktivity a povzbudiť ich k tomu, aby si udržali, alebo ak je to možné zvýšili úroveň svojho fyzického zaťaženia.“

Comments

comments