Štúdia: Strata vedomia je málo kedy spájaná s krvnou zrazeninou

Štúdia: Strata vedomia je málo kedy spájaná s krvnou zrazeninou

1723
0
Strata vedomia

Strata vedomia je zriedka kedy zapríčinená krvnou zrazeninou v pľúcach  a ako predpokladá nedávno vykonaný výskum, automaticky nezaručuje, že bude pacient po strate vedomia podrobený podrobným vyšetreniam.

Ako ukázala štúdia vykonaná na viac ako 1.6 milióna dospelých, ktorý boli po omdletí ošetrený na pohotovosti, niečo menej ako 1% týchto pacientov malo zablokovanú tepnu vedúcu do pľúc, alebo malo pľúcnu embóliu.

Ako povedal vedúci štúdie a kardiologický výskumník z Talianska Giorgio Costantino, pacienti ktorý po omdletí vyhľadajú lekársku pohotovostnú pomoc nemusia byť hneď hospitalizovaný, ani nemusia byť podrobený rozsiahlej diagnostike. Väčšinou sa títo pacienti podrobia jednoduchému vyšetreniu a monitoringu srdca.

„Myslíme si, že je dôležité podrobiť pacientov správnym vyšetreniam, ak ich pacienti potrebujú. Ale vykonávanie diagnostických testov môže byť pre pacienta nebezpečné a niekedy môže priniesť pacientovi viac škody ako osohu.“

Ak je ale strata vedomia spojená s „búšením srdca“ (rýchlym, alebo nepravidelným tepom), dýchavičnosťou, bolesťou v hrudi, alebo inými závažnejšími ťažkosťami je zabezpečená intenzívnejšia lekárska starostlivosť, pokračoval Costantino.

Odborník zo Spojených štátov však vyjadril väčšiu opatrnosť. Ako poznamenal Dr. Gregg Fonarow, nová štúdia zistila, že medzi istými skupinami pacientov môže byť riziko krvnej zrazeniny až u jedného z 25. Toto číslo už nemôžeme opísať ako „zriedkavý prípad“, povedal tento riaditeľ Kardiomiopatického centra Kalifornskej univerzity v Los Angels.

Fornarow súhlasil, že niektoré straty vedomia majú „úplne bežné“ príčiny, no niektoré z nich môžu byť „život ohrozujúce“. Preto zdôraznil pokračujúcu „vážnu“ potrebu zváženia krvnej zrazeniny ako možnej príčiny pri vyšetrovaní pacientov, ktorý omdleli. Pľúcne krvné zrazeniny sa už dlhší čas považujú za jednu z príčin upadnutia do bezvedomia, ale výskumníci výskum v tejto súvislosti zanedbávali.  

Podľa definície dochádza k omdleniu, vtedy ak pacient zažije dočasnú stratu vedomia „spôsobenú znížením prietoku krvi v mozgu, vtedy dochádza k jeho neodkysličeniu“, povedal Costantino. Ako ďalej tvrdí prieskum, strata vedomia je dosť bežnou vecou, jeden zo štyroch ľudí omdlie aspoň jeden krát za život. Ako povedal ďalej Costantino, mladý ľudia sú obzvlášť náchylný k strate vedomia, tá môže byť spôsobená poklesom krvného tlaku, alebo pulzu , čo býva väčšinou reakciou na bolesť, alebo obzvlášť stresujúce situácie.

Napriek tomu sa strata vedomia nepovažuje za dôvod na paniku. Ak niekto omdlie, nechajte ho ležať, skontrolujte pulz a zodvihnite mu nohy. Väčšinou je strata vedomia zapríčinená Hypotenziou (nízkym krvným tlakom), povedal Costantino. Avšak súhlasí s Fonarowom, že niektoré straty vedomia môžu mať vážnejšiu príčinu, ako napríklad srdcovú arytmiu, prasknutú cievu, alebo krvnú zrazeninu.

Na určenie toho, či strata vedomia u pacienta bola spôsobená krvnou zrazeninou v pľúcach, Costantino a jeho spolupracovníci podrobili údaje z pohotovostí za roky 2000-2016, tieto pohotovostné prijmi boli v nemocniciach v 4 krajinách: Kanada, Dánsko, Taliansko a Spojené štáty. Nakoniec sa zistilo, že krvné zrazeniny v pľúcach sa vyskytlo u 0,55% všetkých pacientov ošetrených na pohotovosti po omdlení. Medzi pacientmi, ktorí boli hospitalizovaný malo 0.15% až 2.10% krvné zrazeniny, ktoré sa im dostali do pľúc.

Tieto zistenia boli publikované 29. januára.2018 v JAMA Internal Medicine.

 

https://www.webmd.com

Comments

comments