Pre mimomaternicové oplodnenie sú zamrazené embryá rovnako dobré ako čerstvé

Pre mimomaternicové oplodnenie sú zamrazené embryá rovnako dobré ako čerstvé

1622
0
Mimomaternicové oplodnenie

Páry podstupujúce mimomaternicové oplodnenie (MMO) musia  na ceste založiť si rodinu urobiť mnoho zložitých rozhodnutí. Medzi nimi je aj rozhodnutie použitia čerstvých, alebo zmrazených embryí.

Predtým ako bola metóda zmrazovania vynájdená, čerstvé embryá boli jedinou možnosťou. Ale ako sa kryokonzervačné techniky vylepšili, tak aby sa všetky najzdravšie embryá nemuseli vložiť do maternice ihneď, tak sa stalo zmrazovanie embryí populárnejším. V dnešnej dobe už väčšina kliník MMO využíva výhodu zmrazenia embryí.  

Ale či zmrazené embryá prispeli k tehotenstvu a živím pôrodom rovnakou mierou ako čerstvé embryá nebolo jasné. V dvoch prácach zverejnených v New England Journal of Medicine medzinárodná skupina vedeckých pracovníkov vedená vedcami z Vietnamu a z Číny uvádza, že pomer tehotenstiev a živých pôrodov medzi ženami u ktorých boli použité zamrazené embrya a živé embryá je podobný.

Tieto dve práce zahŕňali takmer 3 000 žien, ktoré podstúpili MMO a boli náhodne pridelené na prijatie buď zmrazených, alebo čerstvých embryí. V jednej štúdii vedenej výskumníkmi z Vietnamu na konkrétnej klinike, 36% žien ktorým bolo implantované zmrazené embryo otehotneli, zatiaľ čo pri čerstvých embryách to bolo 34 %. Medzi ženami v tejto štúdii, 34% tých so zmrazeným embryom malo živý pôrod, v porovnaní k 31% tých s čerstvým embryom.  

V inej štúdii vedenej výskumníkmi z Číny, boli ženy vo viacerých klinikách náhodne pridelené na príjem čerstvých, alebo zmrazených embryí. Pomer živých pôrodov pri zmrazených embryách bol 49%, v porovnaní ku 50% u tých so zmrazenými embryami.

„Dôležitosť týchto štúdií je v tom, že dokumentujú, to čo vieme,“ povedal dr. Jamie Grifo programový riaditeľ Univerzitného centra pre oplodnenie v New Yorku, ktorý do tohto výskumu nebol zapojený. „Ako sa zdá, medzi čerstvými a zmrazenými embryami pravdepodobne nebude veľký rozdiel.“

Prechod na zmrazené embryá bol spustený prelomovou štúdiou na tomto poli, publikovanou v roku 2012, ktorá zistila, že zmrazené embryá majú väčšiu pravdepodobnosť úspešného implementovania do maternice ako čerstvé embryá – a teoreticky majú väčšiu pravdepodobnosť plného tehotenstva a živého pôrodu.

Okrem toho štúdie ukázali, že niektoré pacientky, ktoré zažili stav nazývaný polycystický ovariálny syndróm (PCOS), pri ktorom vaječníky vytvoria kvapalinou naplnené folikuly a nedokážu uvoľniť vajíčka, zvyšuje ich šancu mať živé dieťa pri použití zmrazených embryí. V týchto prípadoch sa odborníci na umelé oplodnenie domnievajú, že zmrazenie embryí dá žene čas medzi odobratím a zamrazením vajíčok po tom, čo dostala hormóny pre zvýšenú produkciu vajíčok, čo môže poskytnúť lepšie prostredie pre usídlenie embrya v maternici a jeho následný rast.

Zmrazenie embryí tiež umožňuje párom využiť výhodu genetických testov, ktoré môžu odhaliť potenciálne smrteľné genetické choroby a viesť tak lekárov vo výbere konkrétneho embrya pre implantovanie.

Súčasne tieto faktory vyzdvihujú mnohé kliniky, pri obhajobe zmrazenia všetkých embryí.

Súčasné štúdie ukazujú, že táto prax nijako neznižuje šancu žien mať dieťa. Niektorý odborníci však poukazujú na to, že tieto zistenia by tiež mohli odôvodňovať použitie čerstvých embryí. Pretože ak použitie čerstvých a zmrazených embryí vedie k podobným výsledkom, potom sa niektoré rodiny môžu rozhodnúť pre použitie čerstvých embryí, pretože skladovanie zmrazených embryí vytvára dodatočné náklady.

„Nemali by sme zmrazovať všetky embryá (pre všetky cykly MMO) ak v tom nie je žiaden rozdiel,“ povedal dr. Christos Coutifaris prezident americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu a šéf reprodukčnej endokrinológie na Pensilvánskej Univerzite, ktorý taktiež na tejto štúdii nespolupracoval.

Coutifaris poznamenal, že je zrejme, že pri niektorých ženách je použitie zmrazených embryí pri MMO účinnejšie. Špeciálne pri ženách ktoré majú PCOS, alebo tých ktoré sú pri hormonálnej liečbe náchylné k hyperstimulácii. Ale pri ostatných ženách dosahujú podľa štúdie čerstvé embryá porovnateľné výsledky pri pokračujúcom tehotenstve a živých pôrodoch.

„Tieto dokumenty dokazujú, že použitie zmrazených embryí nie je nijak nevýhodné,“ povedal Grifo. „Čo je uistenie pre ľudí, ktorí pracujú so zmrazenými embryami, čo väčšina z nás aj robí“.

Zdroj: http://time.com

Comments

comments