Rodičia poznajú svoje deti najlepšie a preto si veľmi ľahko všimnú či sú ich deti skôr smelé alebo hanblivé. Hanblivosť je do určitej miery normálna. Kedy je však už dôvod na obavy?

Bežne sa môžete stretnúť s tým, že hanblivé deti vo väčšej spoločnosti lipnú na svojich rodičoch, zdráhajú sa hovoriť alebo hrať sa s ostatnými deťmi. Za problém sa však považuje hlavne pretrvávajúca hanblivosť, než dočasná.

Niektorým deťom dlhšie trvá kým sa oťukajú, ale akonáhle sa so svojimi rovesníkmi lepšie zoznámia, nemajú problém začleniť sa. Mnoho detí tiež vyrastie z hanblivosti počas základnej školy. Avšak nájdu sa aj také deti, u ktorých hanblivosť pretrvá.

Dôležité je vedieť, že hanblivosť u detí voči ostatným deťom je viac znepokojujúca, než voči dospelým ľuďom. Je totiž celkom bežné, že deti sa viac ostýchajú pri dospelých, najmä pri mužoch, než pri svojich rovesníkoch.

Takže zbystriť pozornosť treba najmä, ak sa dieťa chce hrať radšej samé než s ostatnými v jeho veku. Deti sa totiž pri interakcii s rovesníkmi učia zručnostiam, ktoré slúžia ako základ pre normálny vývoj. Napríklad pochopiť pocity a názory ostatných, robiť kompromisy, oplatiť láskavosť či povedať svoj názor bez toho, aby ostatných urazil.

Deťom, ktoré sú príliš hanblivé a vyhýbajú sa kontaktu s rovesníkmi, častokrát chýbajú tieto schopnosti. Dôsledkom toho sú ich sociálne zručnosti a sebavedomie menej rozvinuté ako u ostatných detí.

Hanblivosť a nadväzovanie priateľstiev

Niektoré deti sú plaché len pred cudzími ľuďmi. A to je v poriadku. Opäť problém nastáva až vtedy, keď sa dieťa hanbí pred známymi, napríklad pred spolužiakmi, ktorých denne stretáva v škôlke či škole. Hanblivosť pred deťmi zo školy môže znamenať, že dieťa sa bojí, čo si o ňom budú ostatní myslieť alebo ako sa k nemu budú správať.

V takomto prípade by sa rodičia mali zaujímať o to, či sa v škole k ich dieťaťu nesprávajú spolužiaci nejako nevhodne. Hanblivé deti sú totiž častokrát terčom šikany a len veľmi ťažko nadväzujú priateľstvá. Ak sú vynechané z kolektívu alebo šikanované, môže to mať veľmi zlý vplyv na ich psychiku a môžu sa ešte viac uzatvoriť do seba.

Hanblivosť sa môže vyskytovať u chlapcov aj u dievčat. Chlapci to však môžu mať o niečo ťažšie, čo sa týka získavania si kamarátov. Je to z toho dôvodu, že spoločnosť na nich vyvíja nátlak, aby boli odvážny a priebojný. A keď nie sú, častejšie zažívajú výsmech či vylúčenie z kolektívu než dievčatá.

Ako môžu pomôcť rodičia?

Plaché deti si sami väčšinou pomôcť nevedia a potrebujú svojich rodičov či iných dospelých, aby im pomohli. Ak viete, že je vaše dieťa veľmi hanblivé a všímate si zhoršovanie jeho stavu odkedy chodí do školy, poprípade sa vám samé zdôverí, že niečo nie je v poriadku, neváhajte to riešiť. Stretnite sa s učiteľom a porozprávajte sa o možnom probléme.

Ak sa poznáte s mamičkami či oteckami ostatných detí, skúste si  s nimi pohovoriť, vymyslite spoločný program a pomôžte vášmu dieťaťu začleniť sa. Hlavne tu buďte preňho a povzbudzujte ho v tom, aby komunikovalo s rovesníkmi. Ak nastane nejaké nezhoda či problém, ukážte mu ako slušne a rozumne vyriešiť konflikty. Bez zbytočných hádok a stresu.

V prípade, že si sami neviete dať rady, môžete sa tiež obrátiť na detského psychológa, ktorý s vašim dieťaťom bude pracovať a pomôže mu.

Zdroj: livescience.com

Comments

comments