Kontakt

Kontakt

Upozornenie:  emailová adresa kontakt@situ.sk slúži ako prvá kontaktná línia (Všeobecné informácie v oblasti reklamy, obchodu, bartru či prípadné iné formy spolupráce na stránkach www.situ.sk) Preto prosíme, nespamujte schránky tlačovými správami, tieto nebudú uverejnené. Zverejňujeme na základe vopred dohodnutých podmienok partnerstva. Nevyžiadané správy budú vymazané a emailové adresy označené za spam.

Kontakt reklama: kontakt@situ.sk

Kontakt partnerstvo: kontakt@situ.sk

Kontakt kariéra: kontakt@situ.sk